UK flag
Croatia flag

ORUŽNI I C3I SUSTAV NA RATNOM BRODU RTOP-12


PROJEKTNI ZAHTJEVI :

Project of weapon control and C3I system for Croatian naval ship RTOP-12 (RTOP-12 wiki) as a primary goals include:

Primarni ciljevi projekta oružnog sustava i C3I sustava za raketnu topovnjaču RTOP-12, hrvatske ratne mornarice, uključuju:

Brodski oružni sustav uključuje:

te brodske senzore:

Cjelokupno naoružanje i brodski senzori proizvodi su drugih tvrtki koji su projektom prilagođeni sustavu i zahtjevima korisnika.

KRATAK OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA

Projektno rješenje temelji se na na elektroničkim podsustavima koje je razvila i proizvele tvrtka "PCE", a omogućava:DEIMOS - sustav za radarsko osmatranje i praćenje ciljeva namijenjen plovilima sa topničkim naoružanjem. Na brodu se može koristiti kao samostalni sustav sa sustavom za praćenje ciljeva ili može biti povezan s brodskim informacijskim sustavom i sustavom za upravljanje lansiranjem raketa.

Glavne funkcije sustava:FOBOS - Upravljački sustav za lansiranje raketa koji služi za proračun parametara potrebnih za lansiranje. Grafičko korisničko sučelje omogućava učinkovitu interakciju sa sustavom, prikaz taktičke situacije, grafički prikaz putanje rakete, simulaciju i ugrađeni softver za testiranje sustava i raketa.
Rakete je moguće lansirati pojedinačno ili grupno(max. 4 kom.).


FEB - elektro-optički sustav za osmatranje i praćenje ciljeva namijenjen plovilima sa topničkim naoružanjem. Temelji se na optroničkim senzorima - TV i IC kamera te laserski daljinomjer.

Glavne funkcije sustava:IRIDA - računalni sustav koji služi za upravljanje različitim tipovima senzora, detektora i mamcima/ometačima. Komunikacija između IRIDE i ostalih brodskih sustava odvija se putem lokalne mreže(Ethernet LAN).


LINKEJ - brodski zapovjedno, upravljački, komunikacijski, računalni i informacijski sistemski čvor koji omogućava prikupljanje podataka, kontinuirano osvježavanje prikaza, taktičko planiranje, distribuciju taktičkih informacija unutar broda te ka ostalim jedinicama koje sudjeluju u akciji.
Njegova fukcionalnost zahtijeva suradnju s brodskim borbenim sustavom (CMS).

Funkcionalno povezivanje svih podsustava izvršeno je putem lokalne mreže (LAN), korištenjem posebnog komunikacijskog protokola koji, kao osnovu, koristi TCP/IP komunikacijski protokol.

Standardno korisničko sučelje sviju sustava su multifunkcijske konzole(MFC) i taktičko-raketna konzola (TMC).


Dio opreme koji je ugrađen na raketnoj topovnjači RTOP-12 prikazan je na slijedećim fotografijama:Cjelokupna projektna dokumentacija, ugradnja opreme i testiranje djela su tvrtke "PCE".


Sličan, ali manje složen, projekt već je ranije realiziran na raketnoj topovnjači RTOP-21, na kojoj su upravljački sustav za lansiranja raketa i sustav za upravljanje topničkom paljbom uvezani sa starijim 9C3 sustavom tvrtke PHILIPS koji je već bio ugrađen na brodu.

Na vrh