UK flag
Croatia flag

LINKEJ - Brodski C4I sistemski čvor


Sustav LINKEJ je brodski zapovjedno, upravljački, komunikacijski, računalni i informacijski sistemski čvor koji omogućava prikupljanje podataka, kontinuirano osvježavanje prikaza, taktičko planiranje, distribuciju taktičkih informacija unutar broda te ka ostalim jedinicama koje sudjeluju u akciji.
Njegova fukcionalnost zahtijeva suradnju s brodskim borbenim sustavom (CMS).

OSNOVNE FUNKCIJE

Prikupljanje informacija

Podaci o ciljevima dobijeni od brodskog borbenog sustava(CMS), brodskih senzora(motrilački i navigacijski radar, optronički sustav, sonar, ESM oprema) i od drugih brodova iz flote, obrađuju se i prikupljaju na terminalnoj opremi C4I sustava. Razmjena informacija C4I sustava sa vanjskim svijetom vrši se preko podatkovne radio-komunikacijske veze.


Generiranje situacijske slike

Linkej oprema služi kao filter za generiranje slike u području svoje odgovornosti. Podaci o ciljevima šalju se ostalim brodovima flote ili glavnom centru u kojemu se generira slika kompletne situacije.

Generiranje situacijske slike obavljaju slijedeće sistemske funkcije:


Procjena stanja

Cilj koji se prati prikazan je simbolom, vektorom brzine i pripadajućim alfanumeričkim podacima koji mogu opisivati identitet cilja (vlasiti brod, neprijateljski ili neutralni cilj), kategoriju (površinski, zračni) itd.

U pozadini je moguće prikazati i dodatne informacije:


Taktička procjena i planiranje

Pomoću ove funkcije moguće je analizirati trenutnu i buduću situaciju. Planiranje i odlučivanje mogu se napraviti na temelju ekstrapolacije gibanja cilja i pretpostavljenog ponašanja.

U sustav je uključena funkcija taktičkog predviđanja koja se temelji na vlastitoj brzini i kursu, te na brzini i kursu cilja. U cilju simulacije očekivanih taktičkih alternativa, moguć je unos alternativnih brzina i kurseva. Moguće je trenutno prebacivanje između normalnog načina rada(normal mode) i načina u kojem se obavlja predviđanje(predicted mode).

Također je moguće dobiti vrijeme, kurs i brzinu vlastitog broda sa svrhom presretanja cilja.


Zapovjedanje i komunikacija

Kao podršku ovoj funkcionalnosti, sustav koristi funkcije tabličnog prikaza ciljeva, naznačavanja ciljeva i upravljanja standardnim zapovjedima. Ova funkcija, u stvari, predstavlja podsustav za upravljanje porukama unutar C4I sustava.
Može se izvršiti označavanje ciljeva koopertivnim jedinicama i brodskom naoružanju.
Taktičke naredbe mogu se definirati u tekstualnom obliku te se slati i primati pomoću vanjskih podatkovnih veza.


IZGLED SUSTAVA

Brodski C4I sustav Linkej sastoji se od :


Shema sustava :

Linkej


FAZE PROJEKTA

Sustav LINKEJ može se koristiti kao samostalni brodski sustav ili kao dio C4I sustava.
U tom slučaju projekt uključuje slijedeće aktivnosti:


Na vrh