UK flag
Croatia flag

DEIMOS - Sustav za upravljanje paljbom

Općenito :

DEIMOS je sustav za radarsko osmatranje i praćenje ciljeva namijenjen plovilima sa topničkim naoružanjem. Na brodu se može koristiti kao samostalni sustav sa sustavom za praćenje ciljeva ili može biti povezan s brodskim informacijskim sustavom i sustavom za upravljanje lansiranjem raketa.

klik za povećanje

DEIMOS
Funkcionalni blok dijagram.

Glavne funkcije sustava:

Za potpunu funkcionalnost, DEIMOS komunicira s brodskim sustavima:

Standardno korisničko sučelje sustava DEIMOS su tri konzole:STRUKTURA SUSTAVA

DEIMOS - upravljački računalni sustav

DEIMOS upravljački računalni sustav tamelji se na server-klijent računalnoj arhitekturi, a izvršava sve potrebne izračune, zahtjeve korisnika, upravlja servo sustavom direktora i funkcijama praćenja ciljeva. Za svoje izračune DEIMOS računalo koristi podatke(brzinu i kurs broda, te njegovo ljuljanje i posrtanje, smjer i udaljenost cilja te brzinu i smjer vjetra) iz brodskih senzora. Komunikacija između sustava i korisničkog sučelja odvija se putem lokalne mreže(Ethernet LAN).


Upravljačke konzole

Standardno korisničko sučelje za brodsku primjenu su tri, gore navedene konzole, pomoću kojih se upravlja svim funkcijama sustava te služe i za grafički prikaz.


Direktor

Stabilizirana platforma pogonjena s dva hidraulička motora na kojoj se nalazi Ku-band radar s antenom, te TV kamera kojima s obavlja osmatranje i praćenje ciljeva. Direktor je glavni dio sustava za praćenje i može raditi u različitim modovima.


Motrilački radar

Glavni dio sustav za pretraživanje čini X-band radar koji se sastoji od primopredajnika i antene koja se nalazi na stabiliziranoj platformi. Osim što služi za osmatranje i detekciju, ovaj radar osigurava dovoljno precizne podatke (TWS-Track While Scan)sustavu za praćenje što mu omogućava praćenje površinskih ciljeva.

Napomena! PCE nije isporučitelj Direktora i motrilačkog radara.


GLAVNI TAKTIČKO-TEHNIČKI PODACI

Vlastiti brod:

klik za povećanje
AG_PPI
Oružna konzola - borbena situacija

Kut ljuljanja/poniranja(roll/pitch) ±25° / ±10° max
Kutna brzina ljuljanja/poniranja 25 / 10 °/s max
Brzina 25 m/s max

Zračni ciljevi:
Domet Direktora 25 km
Azimut(bearing) 0 - 360°
Azimutalna kutna brzina 10 °/s max
Visina(za nazivnu točnost praćenja) 0 - 3000 m
Elevacija 0 - 70°, u odnosu na horizont

Površinski ciljevi:
TWS-motrilački radar 1.3 - 55 km
Brzina 45 m/s
Izračun pozicije odraza Metodom centroida
Filtar za praćenje Modificirani Kalman
Broj ciljeva 16


Na vrh