UK flag
Croatia flag

RADARSKI sustavi - Pokrivanje

Analiza pokrivanja radarskim i radijskim signalom:


Analiza pokrivanja radarskim signalom

Određivanje područja pokrivanja radarom uključuje nalaženje gubitka puta za svaku točku promatrane površine, odnosno faktor odstupanja od zakona propagacije za slobodni prostor. Za simulaciju terena koristi se digitaliziranu 3D karta, kao i posebno prilagođene geografske informacije, npr. karakteristiku određenog područja: šuma, more, niska vegetacija, urbano područje i sl. Uzevši u obzir parametre specificiranog radarskog sustava i cilja, područje pokrivanja prikazano je u postocima vjerojatnosti detekcije.

kliknuti za veću sliku


Primjer proračuna radarskog pokrivanja.

Analiza postojećeg stanja pokrivanja Jadrana VHF radijskim signalom

Prikaz pokrivenosti hrvatskog dijela Jadrana VHF i VHF DSC signalom (VHF kanal 16 i VHF DSC kanal 70) na temelju postojećeg stanja, uzimajući u obzir pomorske međunarodne propise, ITU preporuke i zahtjeve Plovputa.

Za utvrđivanje postojećeg stanja radijskih postaja, koje se tiče VHF kanala 16 i VHF kanala 70, poduzeti su sljedeći koraci:

kliknuti za veću sliku


Pokrivanje hrvatskog dijela Jadrana VHF radijskim signalom.


Na vrh