UK flag
Croatia flag

TelSec - Uređaj za zaštićenu komunikaciju

klik za povećanje

KriptelNG


klik za povećanje

Kriptel NG

Značajke:


Načini rada:

VoIP IP-Telefonija PSTN
 • Zaštita govora i datoteka u internet i privatnim intranet mrežama
 • Kompatibilan sa SIP i H.323 standardima
 • Zaštita video linka
 • Automatski prijelaz u ovaj mod rada, kad uređaji detektiraju mogućnost izravne komunikacije
 • G.711 govorni kodek
 • SIP i H.323 pozivanje
 • T.30/V.8 signali (fax pass-through mod)
 • PSK modem
 • Automatski prijelaz u VoIP mod kad uređaji detektiraju mogućnost izravne komunikacije
 • PSK modem
 • Koristi standardni3.1 kHz kanal (300–3400 Hz)
 • T.30/V.8 signali (faxpass-through mod)


Na vrh