Croatia flag

Prijava nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti NN br. 17/19 (dalje u tekstu: Zakon) uređuje prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Cilj je ovoga Zakona učinkovita zaštita prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.


OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI:

Igor Talajić, bacc.ing.sec.
tel.: 021/ 495 646
faks: 021/ 495 679
e-mail: nepravilnost@pce.hr
Prijave nepravilnosti u poslovanju podnose se Osobi zaduženoj za nepravilnosti na jedan od sljedećih načina pisanim putem:

  • dostavom na adresu:

  • Pomorski centar za elektroniku d.o.o.
                  Osoba za nepravilnosti
              Zrinsko-Frankopanska 209
                            21 000 Split
ili