UK flag
Croatia flag

Kontakt

PCE - Pomorski centar za elektroniku d.o.o

Split - Hrvatska
Zrinsko-Frankopanska 209
Fax: +385 21 495-679
www.pce.hr     E-mail: pce@pce.hr


Ime i prezime Radno mjesto telefon E-pošta
Klaudija Kulazo Voditeljica ureda Uprave + 385 (0)21 495 625 klaudija.kulazo@pce.hr
Anamarija Matković Poslovna tajnica + 385 (0)21 495 622 anamarija.matkovic@pce.hr
Albert Omahen Voditelj projekta + 385 (0)21 495 655 albert.omahen@pce.hr
Toni Mišković Voditelj projekta + 385 (0)21 495 649 toni.miskovic@pce.hr
Joško Gaberc Referent nabave + 385 (0)21 495 660 josko.gaberc@pce.hr
Igor Talajić Referent zaštite na radu i Predstavnik Uprave za kvalitetu + 385 (0)21 495 646 igor.talajic@pce.hr

Dostava računa putem mail-a na adresu: racuni@pce.hr

Kako do nas

Na vrh