Croatia flag

Osnovni podaci o tvrtci

Pomorski centar za elektroniku d.o.o. osnovan je odlukom Vlade RH 17. travnja 1992. god. s temeljnom zadaćom tehničkog održavanja i razvoja visoko sofisticiranih elektroničkih uređaj i sustava za potrebe Hrvatske vojske i civilnog tržišta.

Tvrtka - naziv

Skraćeni naziv

Sjedište

Uprava

Nadzorni odbor

Skupština

Sud upisa u sudski registar

Matični broj - OIB

Banke - žiro računi

Temeljni kapital

Registrirane djelatnosti

31.62   - Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.

33.20   - Proizv. instr. i apar. za mjerenje i kontrolu

33.30   - Proizvodnja opreme za kontrolu ind. procesa

45.3     - Instalacijski radovi

55.51   - Kantine (menze)

72        - Računalne i srodne aktivnosti

73.10.2 - Istraž. i razvoj u tehn. i tehnol. znan.

*          - Uvoz-izvoz opreme i dijelova

*          - Proizvodnja elektromehaničkih sklopova

*          - Zastupanje inozemnih tvrtki i konsignacijska prodaja

*          - Tehničko održavanje električnih uređaja

*          - Umjeravanje mjerila električnih veličina i ispitivanje kućanskih aparata na sigurnosti

*          - Mjerenje elektromagnetske kompatibilnosti

*          - Potvrđivanje proizvoda (certifikacija)

*          - Proizvodnja naoružanja i vojne opreme

*          - Remont naoružanja i vojne opreme

*          - Promet naoružanja i vojne opreme

*          - Osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme

*          - Privatna zaštita

Na vrh